LĨNH VỰC KINH DOANH

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

GIA CÔNG KẾT CẤU

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

DU LỊCH KHÁCH SẠN

Hỗ trợ trực tuyến

  

Khách sạn Ngọc Bích

LĨNH VỰC KINH DOANH

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Xí nghiệp Xây dựng công trình trực thuộc Công ty TNHH Tân Thịnh Phát: được thành lập ngày 23 tháng 08 năm 2002, từ Đội xây dựng...

GIA CÔNG KẾT CẤU

Trải qua hơn 10 năm kinh nghiệm, Công ty TNHH Tân Thịnh Phát đã làm chủ được công nghệ thiết kế, công nghệ chế tạo và lắ...

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty từ năm 2002 đến nay, trung tâm tổ chức sự kiện Công ty TNHH Tân Thịnh Phát luôn đi đầu...

BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Sản xuất bê tông thương phẩm là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của Công ty TNHH Tân Thịnh ...

DU LỊCH KHÁCH SẠN

Giám Đốc Hệ thống Khá...

Bản quyền © 2013 thuộc về Công ty TNHH Tân Thịnh Phát

Thiết kế bởi Công ty TNHH Tin Học Nhật Linh

45 Cao Bá Quát, Phường Phước Hòa, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: (+84-58) 3.876.133 - Fax: (+84-58) 3.873.706