TÂN THỊNH PHÁT

Giới thiệu

Hồ sơ năng lực

Đội ngũ lãnh đạo

Vị trí

Tuyển dụng

LIÊN HỆ

Hỗ trợ trực tuyến

  

Khách sạn Ngọc Bích

LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH TÂN THỊNH PHÁT

- Địa chỉ: 45 Cao Bá Quát - Phường Phước Hoà - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại: (058) 3876133 - Fax: (058) 3873706

- Email: info@ttpcompany.com.vn


FORM LIÊN HỆ

Bản quyền © 2013 thuộc về Công ty TNHH Tân Thịnh Phát

Thiết kế bởi Công ty TNHH Tin Học Nhật Linh

45 Cao Bá Quát, Phường Phước Hòa, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: (+84-58) 3.876.133 - Fax: (+84-58) 3.873.706