BUSINESS ACTIVITIES

CONSTRUCTION

PROCESSING STRUCTURE

EVENTS

COMMERCIAL CONCRETE

HOSPITALITY

Online Support

  

Sapphire Hotel

BUSINESS ACTIVITIES

CONSTRUCTION

Xí nghiệp Xây dựng công trình trực thuộc Công ty TNHH Tân Thịnh Phát: được thành lập ngày 23 tháng 08 năm 2002, từ Đội xây dựng...

PROCESSING STRUCTURE

Trải qua hơn 10 năm kinh nghiệm, Công ty TNHH Tân Thịnh Phát đã làm chủ được công nghệ thiết kế, công nghệ chế tạo và lắ...

EVENTS

Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty từ năm 2002 đến nay, trung tâm tổ chức sự kiện Công ty TNHH Tân Thịnh Phát luôn đi đầu...

COMMERCIAL CONCRETE

Production of concrete is one of the key areas of Tan Thinh Phat Co., Ltd. After more than 10 years of operation with on...

HOSPITALITY

S

Copyright © 2013 Tan Thinh Phat Company

All Rights Reserved, Design by Nhat Linh Informatics

45 Cao Ba Quat St, Phuoc Hoa Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam

Tel: (+84-58) 3.876.133 - Fax: (+84-58) 3.873.706