TÂN THỊNH PHÁT

Giới thiệu

Hồ sơ năng lực

Đội ngũ lãnh đạo

Vị trí

Tuyển dụng

LIÊN HỆ

Hỗ trợ trực tuyến

  

Khách sạn Ngọc Bích

VỊ TRÍ

CÔNG TY TNHH TÂN THỊNH PHÁT

A. TRỤ SỞ CHÍNH

1. Địa chỉ: 45 Cao Bá Quát - Phường Phước Hoà - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại: (058) 3876133 - Fax: (058) 3873706

- Email: ttpcompany@gmail.com

B. CÁC ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

1. Nhà máy Bê tông thương phẩm & cấu kiện thép:

Địa chỉ: Lô C3, C4, C10 KCN Đắc Lộc - Vĩnh phương - Nha Trang

Điện thoại : 058. 3727007/ 6530590 Fax: 058. 3727404

2. Trung Tâm Tổ chức Sự kiện:

Địa chỉ: 45 Cao Bá Quát - Phước Hòa - Nha Trang

Điện thoại: 058.3876133 - Hotline: 0983 067 849

3. Khách sạn Ngọc Bích (Sapphire Hotel) 2 sao, 7 tầng, 50 phòng:

Địa chỉ: 96B1/17 – 96B1/18 Trần Phú - Lộc Thọ - Nha Trang

Điện thoại: 058.3527272 Fax: 058.3527274

Email: info@ngocbichhotel.com - Website: http:// ngocbichhotel.com

Bản quyền © 2013 thuộc về Công ty TNHH Tân Thịnh Phát

Thiết kế bởi Công ty TNHH Tin Học Nhật Linh

45 Cao Bá Quát, Phường Phước Hòa, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: (+84-58) 3.876.133 - Fax: (+84-58) 3.873.706