TAN THINH PHAT Co.

About us

Capacity Profile

Team Leader

Location

Recruitement

CONTACT US

Online Support

  

Sapphire Hotel

LOCATION

CÔNG TY TNHH TÂN THỊNH PHÁT

A. TRỤ SỞ CHÍNH

1. Địa chỉ: 45 Cao Bá Quát - Phường Phước Hoà - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại: (058) 3876133 - Fax: (058) 3873706

- Email: ttpcompany@gmail.com

B. CÁC ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

1. Nhà máy Bê tông thương phẩm & cấu kiện thép:

Địa chỉ: Lô C3, C4, C10 KCN Đắc Lộc - Vĩnh phương - Nha Trang

Điện thoại : 058. 3727007/ 6530590 Fax: 058. 3727404

2. Trung Tâm Tổ chức Sự kiện:

Địa chỉ: 45 Cao Bá Quát - Phước Hòa - Nha Trang

Điện thoại: 058.3876133 - Hotline: 0983 067 849

3. Khách sạn Ngọc Bích (Sapphire Hotel) 2 sao, 7 tầng, 50 phòng:

Địa chỉ: 96B1/17 – 96B1/18 Trần Phú - Lộc Thọ - Nha Trang

Điện thoại: 058.3527272 Fax: 058.3527274

Email: info@ngocbichhotel.com - Website: http:// ngocbichhotel.com

Copyright © 2013 Tan Thinh Phat Company

All Rights Reserved, Design by Nhat Linh Informatics

45 Cao Ba Quat St, Phuoc Hoa Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam

Tel: (+84-58) 3.876.133 - Fax: (+84-58) 3.873.706