TAN THINH PHAT Co.

About us

Capacity Profile

Team Leader

Location

Recruitement

CONTACT US

Online Support

  

Sapphire Hotel

CONTACT US

CÔNG TY TNHH TÂN THỊNH PHÁT

- Địa chỉ: 45 Cao Bá Quát - Phường Phước Hoà - Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa

- Điện thoại: (058) 3876133 - Fax: (058) 3873706

- Email: info@ttpcompany.com.vn


CONTACT FORM

Copyright © 2013 Tan Thinh Phat Company

All Rights Reserved, Design by Nhat Linh Informatics

45 Cao Ba Quat St, Phuoc Hoa Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam

Tel: (+84-58) 3.876.133 - Fax: (+84-58) 3.873.706