TRÌNH ĐƠN

CÁC DỰ ÁN

TIN TỨC

PHONG THỦY

KIẾN TRÚC ĐẸP

HÌNH ẢNH

Hỗ trợ trực tuyến

  

Khách sạn Ngọc Bích

TIN TỨC

THÔNG BÁO MỜI THẦU - 31/10/2015

CÔNG TY TNHH

TÂN THỊNH PHÁT

Số: ______/TB-TTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập –Tự Do – Hạnh Phúc

----------------------

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Nha Trang, ngày 30 tháng 10 năm 2015

1. Công ty TNHH Tân Thịnh Phát tổ chức chọn thầu gói thầu số 01: Thi công xây dựng phần thô công trình Trung tâm Điện ảnh và Dịch vụ Văn hóa Sao Việt thuộc Dự án "Trung tâm Điện ảnh và Dịch vụ Văn hóa Sao Việt" tại số 10 Hoàng Hoa Thám - Nha Trang - Khánh Hòa.

2. Công ty TNHH Tân Thịnh Phát kính mời tất cả các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia gói thầu trên.

3. Nhà thầu mua 01 đĩa CD tất cả dữ liệu công trình với giá 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Thời gian bán hồ sơ thầu: Từ 8h00 ngày 05/11/2015 Đến 15h00 ngày 15/11/2015.

- Địa điểm bán hồ sơ: Văn phòng Công ty TNHH Tân Thịnh Phát, địa chỉ: 45 Cao Bá Quát - Nha Trang – Khánh Hòa. Điện thoại: 058-3.873.089 (Liên hệ chị Lê Thị Anh Thư).

- Thời gian nộp thầu: Từ ngày 16/11/2015 đến ngày 25/11/2015.

- Thời gian thông báo chọn thầu: 01/12/2015.

Bản quyền © 2013 thuộc về Công ty TNHH Tân Thịnh Phát

Thiết kế bởi Công ty TNHH Tin Học Nhật Linh

45 Cao Bá Quát, Phường Phước Hòa, Thành Phố Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

Điện thoại: (+84-58) 3.876.133 - Fax: (+84-58) 3.873.706