MENU

PROJECTS

NEWS

FENG SHUI

ARCHITECTURE

PHOTO

Online Support

  

Sapphire Hotel

Khán đài Lễ hội áo dài Festival Huế 2012

Khán đài Lễ hội áo dài Festival Huế 2012

Copyright © 2013 Tan Thinh Phat Company

All Rights Reserved, Design by Nhat Linh Informatics

45 Cao Ba Quat St, Phuoc Hoa Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province, Vietnam

Tel: (+84-58) 3.876.133 - Fax: (+84-58) 3.873.706